Löpande skuldebrev är en form av värdepapper

Ett löpande skuldebrev är en form av värdepapper. Värdepapper är en handling eller skriftlig urkund, som utgör bevis för någons lagliga rätt till pengar. I vardagligt tal är värdepapper ett samlingsbegrepp, exempelvis aktier, optioner, obligationer och fondandelar.

Ett löpande skuldebrev är en form av värdepapper

Löpande skuldebrev är ett typiskt exempel på värdepapper. Många personer kommer i kontakt med sådana värdepapper, inom framförallt företagande. Det är en typ av tillgång, som har ett faktiskt värde och som ger någon rätt till pengar. Skuldebrev kan vara löpande eller enkla. Ett löpande skuldebrev går att sälja till någon annan mycket enklare än ett enkelt skuldebrev, men utgör inte ett värdepapper. Eftersom i ett enkelt skuldebrev, anger man den person som har rätt att driva in skulden, och det utgör enbart ett bevis om existensen av en skuld.

Ett löpande skuldebrev kan bli sålt fritt till någon annan. Det innebär att den person som har det enkla skuldebrevet är den som får driva in skulden. Om någon vill sälja ett enkelt skuldebrev till någon annan, ska låntagaren få ett meddelande om försäljningen. Ytterligare ett krav är att köparen av ett skuldebrev måste visa upp ett kvitto av köpet, för att kunna kräva in betalningen. Ett löpande skuldebrev kan bli sålt eller överlåtet som gåva till valfri person.

Om du har ett skuldebrev som låntagaren inte vill återbetala, kan du vända dig till Kronofogden. Hos dem kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Då behöver du skicka in en kopia av skuldebrevet till Kronofogden. De skickar sedan ut ett betalningskrav till låntagaren.

Handel med värdepapper

Handel med värdepapper, exempelvis aktier och obligationer, sker via värdepappersbolag. Den som vill köpa eller sälja värdepapper kan kontakta ett värdepappersbolag. Sådana bolag är enligt lag skyldiga att tillvarata kundernas intressen. Bolagen ska agera hederligt, rättvist och professionellt, för att allmänheten ska behålla sitt förtroende för värdepapper. Värdepappersbolag måste bland annat informera om riskerna i sina tjänster. Rådgivarna måste också vara licensierade, vilket kan bli kontrollerat via Swedsec Licensiering.

Handel med värdepapper via via värdepappersbolag

Det är möjligt att köpa och sälja exempelvis aktier eller obligationer genom värdepapper. Då ska personen ange vad och hur mycket som denne vill köpa/sälja, samt vilka konton som är inblandade i affären. Handel med värdepapper sker på banker eller en marknad, tex. Stockholmsbörsen eller Nordic Growth Market NGM.

Värdepappersbolagen är ansvariga över affären

Värdepappersbolaget utför alltid affären, även om det kan se ut som om att kunden handlar själv via Internet. Det är också värdepappersbolaget som är ansvarigt för att affären blir utförd på ett korrekt sätt på marknadsplatsen. Det är därför viktigt att se över vilka villkor som gäller inför val av värdepappersbolag, hur transaktionen går till och annan information av betydelse för affären. Vi rekommenderar att ha kontroll över affärerna, för att vara säker på att köpen går rätt till. Givetvis är det en god idé att tala med en licensierad rådgivare innan någon affär genomförs.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss