Dataskyddsombud har en oberoende ställning i företag

Dataskyddsombud har en oberoende ställning i företag och därför får inte andra säga åt ombudet hur denne ska sköta sina arbetsuppgifter. Om dataskyddsombudet exempelvis anser att företaget behöver begära ett förhandssamråd med IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) innan en behandling, gäller det beslutet och andra ska inte ge instruktioner eller ifrågasätta det. 

Dataskyddsombud har en oberoende ställning 

Ett dataskyddsombud som blir anlitat av ett företag, får även arbeta för flera företag. Däremot får det inte föreligga någon intressekonflikt. Dessutom kan personen arbeta med flera arbetsuppgifter hos företaget såvida det inte heller finns någon intressekonflikt. Ett praktiskt sådant exempel är om personen är personuppgiftsansvarig och bestämmer syftet med behandlingar av personuppgifter. Då får inte personen vara dataskyddsombud också. 

Företag måste ha ett syfte med varje enskild behandling av personuppgifter. Dessutom måste de ha en rättslig grund och det finns sex (6) stycken. Samtycke var tidigare vanligt att använda, men IMY rekommenderar företag att använda en annan rättslig grund om det är möjligt. Avtal är vanligt och användbart i många situationer. 

Registrerade har rätt att kontakta dataskyddsombudet och detsamma gäller medarbetare på företaget. Därför ska företaget publicera kontaktuppgifterna till dataskyddsombudet, vilket brukar stå med i integritetspolicyn, även kallat dataskyddspolicy. Dessutom har registrerade rätt att få information om behandlingen och i vissa fall rätt att få personuppgifterna raderade.