QUIZ 2 - LAGAR

QUIZ 2 INOM LAGAR

Genom våra quiz kan du lära dig mer om gällande lagar och bestämmelser. Både företag och privatpersoner måste följa gällande lagar och det är bra att känna till sina rättigheter och skyldigheter. Testa dina kunskaper med frågor och svar om lagar.

/10
Juridisk granskning av avtal till fast pris som inkluderar samtal med jurist

QUIZ 2 - Lagar

1 / 10

Vem är tillsynsmyndigheten över socialtjänsten?

2 / 10

När blev gåvoskatten avskaffad i Sverige?

3 / 10

Kan en grundlag stiftas genom ett beslut från riksdagen?

4 / 10

Vad är inte en grundlag i Sverige?

5 / 10

Klassas egna barn som bröstarvinge?

6 / 10

Vilken lag gäller vid köp mellan två företag?

7 / 10

När måste sambor senast ansöka om bodelning efter separation?

8 / 10

Har läkare tystnadsplikt enligt lag?

9 / 10

Vem kontrollerar en överförmyndares arbete?

10 / 10

Har konsumenter ångerrätt enligt lag vid köp i butik?

FÖLJ VÅRA JURIDIKSKOLOR

Vi driver olika gratis juridikskolor på Instagram och LinkedIn. Där beskriver vi bland annat juridiska begrepp, svarar på frågor och informerar om intressanta nyheter som berör oss alla, både som privatpersoner, företag och företagare. 
Välkommen att följa oss!

MER INFORMATION

Vi är affärsjurister som arbetar med att skriva och granska avtal på distans. All kommunikation sker via dator och telefon. Våra klienter är främst startups, små och medelstora företag samt företagare. Vi tillämpar alltid fasta priser som alltid inkluderar samtal med jurist.