QUIZ 1 - JURIDISKA BEGREPP

QUIZ 1 - JURIDISKA BEGREPP OCH ORD

Genom våra quiz kan du lära dig mer om juridiska begrepp och ord som är bra att känna till som företagare och privatperson. Inom juridiken är det många begrepp att hålla reda på och som kan vara bra att förstå som företagare. Juridiken påverkar alla företag och det är alltid bra att ha grundläggande kunskaper. Här kan du göra en quiz som handlar om olika juridiska begrepp.

/10
Aktieägarnas röstvärde vid bolagsstämmor i aktiebolag digitala juristerna

QUIZ 1 - Juridiska begrepp

1 / 10

En dispositiv lag är:

2 / 10

Vad är "LAS" en förkortning för?

3 / 10

Vad är motsatsen till borgenär?

4 / 10

Är EU-förordningar bindande för alla medlemsstater?

5 / 10

Är alla EU-rättsakter bindande?

6 / 10

Vad är fast egendom?

7 / 10

Vad står VAT-nummer för?

8 / 10

Vad står IBAN-nummer för?

9 / 10

Vad kallas omvandling av befintliga pengar till aktiekapital?

10 / 10

Vad innebär tvesala vid försäljning?

FÖLJ VÅRA JURIDIKSKOLOR

Vi driver olika gratis juridikskolor på Instagram och LinkedIn. Där beskriver vi bland annat juridiska begrepp, svarar på frågor och informerar om intressanta nyheter som berör oss alla, både som privatpersoner, företag och företagare. 
Välkommen att följa oss!

MER INFORMATION

Vi är affärsjurister som arbetar med att skriva och granska avtal på distans. All kommunikation sker via dator och telefon. Våra klienter är främst startups, små och medelstora företag samt företagare. Vi tillämpar alltid fasta priser som alltid inkluderar samtal med jurist.