QUIZ 1 - GDPR

QUIZ 1 inOM GDPR

GDPR, Dataskyddsförordningen, är viktig att känna till, både som företagare och privatperson. Bestämmelserna i GDPR handlar om hur personuppgifter får bli behandlade. Här kan du göra en quiz om frågor som handlar om GDPR. Oavsett om du kan svaren innan eller inte, kan du lära dig genom att svara på frågorna ändå.

/10
Information och regler som gäller för ekonomisk förening

QUIZ 1 - GDPR

1 / 10

Gäller GDPR för myndigheter?

2 / 10

Är ett aktiebolags organisationsnummer en personuppgift?

3 / 10

Vad betyder gallring av personuppgifter?

4 / 10

Kan ett lämnat samtycke till behandling av personuppgifter bli återkallat?

5 / 10

Är information om sjukfrånvaro en känslig personuppgift?

6 / 10

Hur många rättsliga grunder finns det enligt GDPR?

7 / 10

Vilket av följande är inte en rättslig grund?

8 / 10

Vad är en vanlig typ av personuppgiftsincident?

9 / 10

Hur många dataskyddsprinciper finns det?

10 / 10

Vad av följande är en känslig personuppgift?

FÖLJ VÅRA JURIDIKSKOLOR

Vi driver olika gratis juridikskolor på Instagram och LinkedIn. Där beskriver vi bland annat juridiska begrepp, svarar på frågor och informerar om intressanta nyheter som berör oss alla, både som privatpersoner, företag och företagare. 
Välkommen att följa oss!

MER INFORMATION

Vi är affärsjurister som arbetar med att skriva och granska avtal på distans. All kommunikation sker via dator och telefon. Våra klienter är främst startups, små och medelstora företag samt företagare. Vi tillämpar alltid fasta priser som alltid inkluderar samtal med jurist.