QUIZ 1 - LAGAR

QUIZ 1 INOM LAGAR

Genom våra quiz kan du lära dig mer om gällande lagar och bestämmelser. Både företag och privatpersoner måste följa gällande lagar och det är bra att känna till sina rättigheter och skyldigheter. Testa dina kunskaper med frågor och svar om lagar.

/10
Allmän information om reklamation och reklamationsrätten i Sverige

QUIZ 1 - Lagar

1 / 10

Vilket av följande är inte en grundlag i Sverige?

2 / 10

Objektivitetsprincipen framgår i:

3 / 10

Är statligt anställdas löner offentliga handlingar?

4 / 10

Är riksdagsordningen en grundlag i Sverige?

5 / 10

Preskriptionstiden för fordringar till staten är:

6 / 10

När får en fysisk person rättskapacitet?

7 / 10

Hur lång är ångerrätten vid hemförsäljning?

8 / 10

Gäller marknadsföringslagen även i sociala medier?

9 / 10

Är sambolagen en tvingande lagstiftning?

10 / 10

När blev arvsskatten avskaffad i Sverige?

FÖLJ VÅRA JURIDIKSKOLOR

Vi driver olika gratis juridikskolor på Instagram och LinkedIn. Där beskriver vi bland annat juridiska begrepp, svarar på frågor och informerar om intressanta nyheter som berör oss alla, både som privatpersoner, företag och företagare. 
Välkommen att följa oss!

MER INFORMATION

Vi är affärsjurister som arbetar med att skriva och granska avtal på distans. All kommunikation sker via dator och telefon. Våra klienter är främst startups, små och medelstora företag samt företagare. Vi tillämpar alltid fasta priser som alltid inkluderar samtal med jurist.