QUIZ 1 - B2C

QUIZ 1 inOM B2C

Som företag och privatperson är det viktigt att känna till vilka lagar och regler som gäller vid köp av produkter eller tjänster. Här kan du göra en quiz om frågor som handlar om B2C. Oavsett om du kan svaren innan eller inte, kan du lära dig genom att svara på frågorna ändå.

/10
Allmän information om köprätten i Sverige

QUIZ 1 - B2C

1 / 10

Vad står B2C för?

2 / 10

Vilket av följande är en lagstadgad konsumenträttighet?

3 / 10

Är reklamationstiden vid B2C alltid minst 3 år?

4 / 10

Preskriptionstiden för konsumentfordringar är:

5 / 10

Ångerrätten enligt hem- och distansköplagen är:

6 / 10

Vad innebär det att ha något i sin besittning?

7 / 10

Gäller konsumentköplagen vid byte av lösa saker?

8 / 10

Vad är motsatsen till lösöre?

9 / 10

Har konsument rätt att hålla inne betalning vid sen leverans?

10 / 10

Måste konsumenten skriftligen bekräfta ett köp som skett via telefonförsäljning för att det ska vara giltigt?

FÖLJ VÅRA JURIDIKSKOLOR

Vi driver olika gratis juridikskolor på Instagram och LinkedIn. Där beskriver vi bland annat juridiska begrepp, svarar på frågor och informerar om intressanta nyheter som berör oss alla, både som privatpersoner, företag och företagare. 
Välkommen att följa oss!

MER INFORMATION

Vi är affärsjurister som arbetar med att skriva och granska avtal på distans. All kommunikation sker via dator och telefon. Våra klienter är främst startups, små och medelstora företag samt företagare. Vi tillämpar alltid fasta priser som alltid inkluderar samtal med jurist.