QUIZ 2 - AVTALSRÄTT

QUIZ 2 INOM AVTALSRÄTT

Genom våra quiz kan du lära dig mer om avtal mellan företag och privatpersoner samt vad som gäller enligt lagen i olika situationer. Avtal är en viktig del för företagare eftersom det kan få stora konsekvenser om du bryter mot avtal. Det är därför viktigt att förstå vad du skriver under. Avtalsrätten är ett centralt område inom juridiken och det är bra att ha grundläggande kunskaper som företagare.

/10
information och regler som gäller för handelsbolag

QUIZ 2 - Avtalsrätt

1 / 10

Vilket avtal måste bli bevittnat för att vara giltigt?

2 / 10

Det finns två typer av skuldebrev som är kallade för:

3 / 10

Måste ett aktieägartillskott vara villkorat?

4 / 10

Är det möjligt att sälja en fastighet via muntligt avtal?

5 / 10

Kan man få både skadestånd och vite vid avtalsbrott?

6 / 10

Är det möjligt att avtala bort skadeståndslagen?

7 / 10

Hur länge ansvarar säljaren för dolt fel i en såld bostadsrätt?

8 / 10

Vilket av dessa är ett dolt fel vid köp av fastighet?

9 / 10

Måste testamenten bli registrerade i Sverige för att vara giltiga?

10 / 10

Vilket avtal kräver inte vittnen enligt lag?

FÖLJ VÅRA JURIDIKSKOLOR

Vi driver olika gratis juridikskolor på Instagram och LinkedIn. Där beskriver vi bland annat juridiska begrepp, svarar på frågor och informerar om intressanta nyheter som berör oss alla, både som privatpersoner, företag och företagare. 
Välkommen att följa oss!

MER INFORMATION

Vi är affärsjurister som arbetar med att skriva och granska avtal på distans. All kommunikation sker via dator och telefon. Våra klienter är främst startups, små och medelstora företag samt företagare. Vi tillämpar alltid fasta priser som alltid inkluderar samtal med jurist.