QUIZ 1 - AFFÄRSJURIDIK

QUIZ 1 INOM AFFÄRSJURIDIK

Affärsjuridik är ett viktigt område för företagare eftersom det påverkar alla företag. Det finns lagar som företag måste följa och mycket som kan vara bra att känna till. Här kan du göra en quiz om frågor som handlar om affärsjuridik. Oavsett om du kan svaren innan eller inte, kan du lära dig genom att svara på frågorna ändå.

/10
Barns rättigheter enligt GDPR dataskyddsförordningen digitala juristerna

QUIZ 1 - Affärsjuridik

1 / 10

När gäller lojalitetsplikten?

2 / 10

Gäller lagen om anställningsskydd för anlitade konsulter?

3 / 10

Är en VD omfattad av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS)?

4 / 10

Vad av följande är en immateriell tillgång?

5 / 10

Anläggningstillgångar har en ekonomisk livslängd på minst:

6 / 10

Är lagertillgångar inventarier?

7 / 10

Vad är ett lagerbolag?

8 / 10

Tar nominellt värde hänsyn till inflation?

9 / 10

Vad av följande är en omsättningstillgång?

10 / 10

Vad är motsatsen till anläggningstillgång?

FÖLJ VÅRA JURIDIKSKOLOR

Vi driver olika gratis juridikskolor på Instagram och LinkedIn. Där beskriver vi bland annat juridiska begrepp, svarar på frågor och informerar om intressanta nyheter som berör oss alla, både som privatpersoner, företag och företagare. 
Välkommen att följa oss!

MER INFORMATION

Vi är affärsjurister som arbetar med att skriva och granska avtal på distans. All kommunikation sker via dator och telefon. Våra klienter är främst startups, små och medelstora företag samt företagare. Vi tillämpar alltid fasta priser som alltid inkluderar samtal med jurist.