Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Restauranger finns överallt runt om i Sverige. Det finns många viktiga och vanliga avtal i restaurangbranschen. Dessutom finns många regler i branschen som är viktiga att känna till och tänka på, exempelvis kring hygien och säkerhet. I och med att det vistas människor i lokalen och finns en brandrisk, måste en anpassning av lokalen ske utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Viktiga och vanliga avtal i restaurangbranschen

Om det är första gången du startar en restaurang är det viktigt att ta reda lagarna och reglerna i branschen. Det finns mycket att tänka på när du öppnar en restaurang. Först och främst måste du hitta en bra leverantör/grossist av mat och planera hur mycket det kommer att gå åt. Detta är en av de svårare delarna inom restaurangbranschen, eftersom färsk mat blir gammal relativt snabbt. Detta innebär att det kostar pengar att beställa för mycket, om maten behöver bli slängd. Om du istället beställer för lite mat, kan gästerna bli missnöjda. Därför är det mycket viktigt att hitta en balans.

Oftast måste restauranger anlita personal, om det inte är flera delägare som gör allting själva. Då är det viktigt att alla anställda får ett skriftligt anställningsavtal. Om en anställd begär det, måste de får ett skriftligt avtal inom en månad. Dessutom behöver du bli registrerad som en arbetsgivare hos Skatteverket.

Köpa en restaurang eller strata en ny restaurang

I vissa fall är det billigare att köpa en restaurang som det går dåligt för eller som har gått i konkurs. Eftersom det kan ha de mest grundläggande inventarierna som en restaurang behöver. Exempel på sådant kan vara spis och ugn, som kan vara dyra att köpa in. I vissa fall kan det vara nödvändigt att göra en renovering och i andra fall inte. I sådana fall är det också viktigt att skriva korrekta avtal inom byggbranschen.

Det brukar vara billigare att köpa en restaurang som det går dåligt för. Istället för att köpa en som det går bra för. Däremot är det svårare att få upp varumärket och ryktet för en sådan restaurang. Eftersom människor kan ha haft dåliga erfarenheter från restaurangen. Det är därför bra att analysera alla för och nackdelar, för att kunna göra en förbättring.

Det är bra att vara förberedd på att du kan behöva ett grundkapital när du startar en restaurang. Eftersom det kan dyka upp utgifter som du inte har tänkt på, framförallt om det är första gången.

Vanliga avtal för restauranger

Det är positivt att ha skriftliga avtal när du driver en restaurang, exempelvis med leverantörer, anställda, hyresvärd och delägare. Om du köper en restaurang från någon annan, är det viktigt att först skriva ett köpekontrakt. Sedan är det viktigt att skriva ett aktieöverlåtelseavtal (om det är ett aktiebolag) och sedan få aktieboken.

Om du inte har skrivit och signerat ett köpekontrakt innan köpet och det inte finns mycket bevisning i skrift, finns risken att säljaren kan ta emot betalningen, men inte överlåta restaurangen. Säljaren kan i värsta fall hävda att pengarna är en återbetalning av en tidigare skuld eller liknande. Genom att ha ett köpekontrakt, som inkluderar bestämmelser om ett pris och överlåtelsedatum, blir det betydligt säkrare för dig att genomföra affären.

Om ni är flera delägare är det bra att skriva och signera ett aktieägaravtal mellan er. Det är frivilligt att ingå ett aktieägaravtal, men det har flera fördelar. Där kan ni reglera förhållandena er emellan. Exempelvis innehåller avtalet bestämmelser om vem som skjuter in kapital vid eventuella förluster. Det innehåller också bestämmelser om fördelning av arbetsuppgifter, vad som sker vid delägares dödsfall, hur många timmar alla ska arbeta osv. Det är inget offentligt dokument och det är ett sätt att undvika framtida tvister och missförstånd.

Vi hjälper dig att upprätta eller granska avtal

Kontakta oss på 08-81 66 33 eller skicka ett meddelande till kontakt@digitalajuristerna.se.

Om du vill ha ett avtal granskat, mejla det till granskning@digitalajuristerna.se och lämna ditt namn och telefonnummer. Därefter återkommer vi med ett fastpris på vad det kommer att kosta. I priset ingår alltid samtal med jurist och en genomgång av ärendet.

Stäng meny
Call Now Button