Vanliga och viktiga avtal inom byggbranschen

Vanliga och viktiga avtal inom byggbranschen

Det finns flera vanliga och viktiga avtal inom byggbranschen, eftersom det är ett brett område. Exempelvis är det vanligt att beställare och utförare ingår olika konsultavtal och entreprenadavtal. Branschen är komplex, stor och omfattar alla områden inom eller i anslutning till bygg. Exempelvis renovering, VVS, plåtslageri, takarbeten och många fler. Byggbranschen är grunden till ett växande samhälle och det är extremt viktigt att den finns. Hade inte byggbranschen funnits, hade förmodligen bostadslösheten varit betydligt större än den är idag. Sverige är ett snabbt växande land både invånarmässigt och byggmässigt, vilket är positivt för tillväxten. Bostäder blir byggda i hela landet och ändå finns det en relativt hög bostadslöshet. Eftersom Sveriges befolkning växer i snabbe takt, än vad bostäder blir byggda.

Branschen är ett mansdominerat område, men allt fler kvinnor börjar arbeta med bygg. Många har uppfattningen om att en byggarbetare måste vara stor och stark för att arbeta med bygg. Men det stämmer faktiskt inte. Det finns mycket bakomliggande faktorer så som byggingenjörer och arkitekter som planerar bygget innan det sker. Sådant arbete kräver inte någon särskild fysik.

Byggbranschen blir allt med utvecklad

Vi är glada över att synen på branschen har börjat bli förändrad. Idag har exempelvis allt fler kvinnor börjar jobba inom den, vilket är positivt. Det finns många småföretag i byggindustrin som uppgår till 20 % av sysselsättningen. Det finns också ett flertal utländska företag i Sverige som sysslar med allt kring bygg. Ungefär strax över 50 % omfattas av tjänstemän. När det är högkonjunktur i samhället byggs det extra mycket och det finns fler jobb i branschen. Men det är tvärtom i en lågkonjunktur.

Vanliga och viktiga avtal inom byggbranschen

Det finns flera avtal som är nödvändiga inom byggbranschen. Beroende på vilken typ av företag det gäller, kan företagen behöva olika avtal. Det som alla har gemensamt är att de behöver någon typ av avtal med kunden (beställaren), exempelvis entreprenadavtal. Det finns olika typer av entreprenadavtal, så som avtal för generalentreprenad, totalentreprenad och utförandeentreprenad.

En annan sak som alla företag inom byggbranschen har gemensamt är att de måste uppfylla kraven för GDPR. Enligt GDPR måste alla företag ha diverse avtal, exempelvis personuppgiftsbiträdesavtal, dataskyddspolicy, interna rutiner och en förteckning över behandlingen av personuppgifter. Datainspektionen är tillsynsmyndigheten och kommer att efterfråga dessa dokument vid en eventuell kontroll.

I vissa fall behöver de ett avtal med leverantörer vid inköp av material eller liknande. Om det är flera delägare i företaget kan det även vara bra att ha ett aktieägaravtal, där förhållandena emellan delägarna och företaget blir reglerade. Det är också vanligt att ägaren/ägarna säljer en del av bolaget till en tredje part och då kan det behövas ett köpeavtal och aktieöverlåtelseavtal. Om du driver exempelvis en målarfirma och samarbetar med ett annat företag inom branschen som utför till exempel renoveringar, kan det vara bra att ha ett samarbetsavtal.

Anlita arbetskraft korrekt inom byggbranschen

Vi rekommenderar alltid att du anlitar byggföretag som sköter arbetet ”vitt” och inte ”svart”. Anledningen är att försäkringen sällan täcker problem som uppstår, om inte allting har gått rätt till. Om du exempelvis anlitar ett företag som ska renovera badrummet och det är ett svartjobb, kan det bli väldigt kostsamt om det uppstår problem. Ett relativt vanligt problem som kan uppstå vid renovering av badrum är att det resulterar i vattenskador. I vissa fall är vattenskadorna så pass illa att det även påverkar grannar och bovärden. Om du har beställt arbetet från någon som inte är behörig, täcker inte försäkringen några skador. Det kan alltså bli väldigt mycket dyrare att vilja komma undan billigt genom att anlita någon ”svart” istället för vitt.

Om du behöver hjälp med att skriva eller granska avtal, kontakta oss så hjälper vi dig till ett fast pris.