Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Det som blir delat vid en bodelning är allt giftorättsgods. Om makarna inte har skrivit ett äktenskapsförord, ska de dela lika på allt som är giftorättsgods. Äktenskapsförord ska vara registrerade hos Skatteverket.

Om ett äktenskapsförord är skrivet och registrerat hos Skatteverket, och det framgår att viss egendom är enskild egendom, ska sådan egendom inte ingå i bodelningen. Eftersom enskild egendom utgör inte giftorättsgods. Enskild egendom blir inte delat vid en bodelning.

ENSKILD EGENDOM BLIR INTE DELAT VID BODELNING

Den part som äger enskild egendom genom äktenskapsförordet, behöver inte dela på sådan egendom med den andre parten. Egendom kan också bli enskild egendom genom villkor i gåvobrev, testamente eller försäkring. Därav ingår inte heller sådan egendom i en bodelning på grund av skilsmässa eller dödsfall. För att göra egendom till enskild egendom, måste det stå i ett äktenskapsförord. Detsamma gäller om enskild egendom ska bli omvandlat till giftorättsgods. Därav betyder det att båda makarna äger egendomen tillsammans och att sådan egendom blir delad mellan makarna till lika stora delar vid en bodelning.

ÄNDRA ETT REGISTRERAT ÄKTENSKAPSFÖRORD

Om makarna vill tillägga viss enskild egendom eller ändra innehållet i ett registrerat äktenskapsförord, måste de skriva och registrera ett nytt äktenskapsförord. Avgiften för att registrera ett nytt är 275 kronor och betalning ska ske till Skatteverkets bankgiro 227-5782.

Stäng meny
Call Now Button