Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Detta är ett vanligt fel många privatpersoner gör.

Ta reda på gällande lagar, eftersom alla länder har sina egna lagar som ska bli respekterade. Detta gäller alla människor som vistas inom landets gränser. Dessutom gäller det oavsett personernas medborgarskap, nationalitet, kön osv. Precis som vi vill att alla i Sverige ska respektera våra svenska lagar. Många lagar som vi ser som självklarheter i Sverige, gäller tyvärr inte i alla länder. Därför är det viktigt att ta reda på vilka lagar som gäller i landet man ska besöka. Detta kan även ske innan man ankommer till landet. Detta ska ske för att förhindra eventuella problem eller missförstånd.

Kvinnliga rättigheter utomlands

I bland annat Saudi Arabien får inte kvinnor köra bil ensamma. De som bryter mot lagen kommer att bli dömda i deras domstol. Detta är viktigt att tänka på för oss som inte är vana vid sådana regler. 

Straffbart att skräpa ner

I vissa länder är det straffbart och olagligt att kasta ciggfimpar, tuggummin eller annat skräp på marken. Om någon förmodan ändå skulle hamna i problem av juridisk karaktär utomlands, finns stor risk att dyra advokatkostnader uppstår.

I vissa länder kan den tilltalade behöva stå för alla rättegångskostnader själv, vilket kan bli mycket kostsamt. Därför är det en god idé att kolla upp vad som gäller i det land man befinner sig i eller ska resa till.

Stäng meny
Call Now Button