Starta eget? Vanliga avtal för nystartade företag

Starta eget? Vanliga avtal för nystartade företag

Det är viktigt att den som vill starta eget känner till vanliga avtal för nystartade företag. Vi skriver och granskar avtal till fasta priser. Olika företag behöver olika avtal, beroende på situationen, vilken bransch det gäller och vilka kunderna är.

Som företagare är det vanligt att ingå många avtal, både muntliga avtal och skriftliga avtal. Vi rekommenderar alltid skriftliga avtal, eftersom de är enklare att bevisa.

Avtal kan gälla interna förhållanden, exempelvis anställningsavtal, eller externa såsom allmänna villkor och samarbetsavtal.

Vanliga och viktiga avtal för nystartade företag

Nedan följer en beskrivning av vanliga och viktiga avtal för nystartade företag. Om du vill läsa mer om avtal till företag, är du välkommen att besöka vår hemsida www.avtaltillföretag.se. Där har vi samlat information som är bra för företagare att känna till om olika avtal till företag.

GDPR avtal

GDPR är en lag som alla företag måste följa vid all behandling av personuppgifter och därav måste företag ha vissa viktiga GDPR avtal/dokument. Detta gäller alla företag, oavsett storlek eller bransch. Avtalen som GDPR kräver är bland annat en dataskyddspolicy, personuppgiftsbiträdesavtal, olika interna rutiner och registerförteckning. 

Om du vill lära dig mer om GDPR och vilka GDPR avtal företag behöver, får du gärna besöka vår hemsida www.avtalgdpr.se. Där har vi sammanställt mycket information om GDPR och GDPR avtal.

Allmänna villkor

Det är också vanligt att ha allmänna villkor eller allmänna användarvillkor (för hemsidor, appar m.m.) och även ett kompletterande köpeavtal, beroende på hur situationen ser ut.

Sekretessavtal

Sekretessavtal kan vara nödvändigt redan innan du startar ditt företag, om du exempelvis söker investerare. Här kan du läsa mer om sekretessavtal inför möte med investerare. Det är även bra att skriva ett sekretessavtal om företaget anlitar en konsult. Det kan även vara nödvändigt när du driver ett företag, både internt mellan företagets anställda/medarbetare eller externt med kunder, samarbetspartners eller liknande. 

Alla aktiebolag måste även upprätta en aktiebok enligt lag (aktiebolagslagen, kapitel 5), i samband med att aktiebolaget bildas. Det är styrelsen som ansvarar över aktieboken och att den är uppdaterad med korrekt information över aktuella aktieägare. Aktieboken ska inte registreras hos Bolagsverket eller Skatteverket, utan ska finnas tillgänglig hos bolagets styrelse. Vi kan även upprätta en aktiebok till aktiebolag vid behov.

Fler vanliga avtal för nystartade företag

Här kan du läsa mer om:

Vi skriver och granskar avtal främst till företag till fasta priser

Vi skriver och granskar avtal på distans till främst företag, och har många mindre företag / startups som klienter. Avtalen blir skräddarsydda efter ditt specifika behov och en jurist förklarar alltid innehållet i avtalet via telefon. Du får också möjlighet att ställa frågor kring ditt ärende till en jurist. För oss är det viktigt att du vet vad du skriver under och kan förklara avtalsinnehållet till en tredje part, vilket är en av anledningarna till att vi alltid går igenom avtalen med dig. 

Här kan du se vår prislista med de vanligaste avtalen vi skriver. Om du inte hittar avtalet du söker, kan du kontakta oss och berätta mer om avtalet du behöver.

Avtalsgranskning till fastpris

Har du redan ett avtal som du vill få granskat och förklarat? Mejla avtalet, inklusive ditt namn och telefonnummer, till granskning@digitalajuristerna.se. Därefter återkommer vi med en prisoffert, efter att vi kikat igenom avtalet och gjort en bedömning av ärendet. I priset ingår samtal och genomgång med en jurist, som förklarar avtalets innehåll och innebörd. Dessutom ingår eventuella kompletteringar eller justeringar av avtalet vid behov.

Vi erbjuder delbetalningar

Vi förstår att det kan vara tufft ekonomiskt för framförallt nystartade och mindre företag. Därför erbjuder vi delbetalning vid behov. Du kan komma överens om en betalningsplan med juristen och ni kan då komma fram till hur delbetalningen ska ske.

Kontakta oss så hjälper vi dig. Du är varmt välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-81 66 33 eller mejla till kontakt@digitalajuristerna.se.