Skuldebrev kontantinsats

Skuldebrev kontantinsats

Skuldebrev mellan sambor vid olika kontantinsats

Det är vanligt att sambor skriver ett samboavtal och skuldebrev om kontantinsats, när ena sambon betalar hela eller större delen av en kontantinsats till en lägenhet eller ett fastighetsköp. Anledningen är att utan ett skuldebrev, riskerar personen som betalat mer i kontantinsats att inte få tillbaka hela summan vid en separation.

Ett skuldebrev är ett avtal om en skuld. I ett skuldebrev är det möjligt att reglera när skulden ska bli återbetald, eventuell ränta och vad som sker om skulden inte blir betald i rätt tid. Skuldebrev finns i två former, enkla skuldebrev och löpande skuldebrev. Den största skillnaden mellan dem är att löpande skuldebrev kan överlåtas till någon annan, som får rätt att ta emot betalningen. Parterna i skuldebrev är kallade för borgenär (långivaren) och gäldenär (låntagaren). Här kan du läsa mer om skuldebrev.

Samboavtal och skuldebrev

För att ett skuldebrev inte ska förlora sin verkan på grund av bodelning vid en separation, måste sambor även upprätta ett samboavtal. Om det inte finns något samboavtal, utgör bostaden samboegendom. Samtliga skulder som är hänförliga till samboegendom får dras av, innan en bodelning sker. Detta skulle då resultera i att skulden enligt skuldebrevet ska bli avdragen från de gemensamma tillgångarna, innan en bodelning sker. Då förlorar skuldebrevet sin effekt och verkan.

Om sambor istället också skriver ett samboavtal och genom avtalet undantar den gemensamma bostaden från samboegendom, behåller skuldebrevet sin funktion. Därför är det viktigt att skriva både ett samboavtal och ett skuldebrev, vid olika kontantinsatser för är säkerställa korrekt reglering vid en eventuell separation.

Skuldebrev och samboavtal till fast pris

Vi hjälper dig skriva eller granska avtal på distans, via dator och telefon, till fasta rimliga priser. En jurist skräddarsyr avtalet/avtalen du behöver från grunden och går därefter igenom avtalen med dig. Du får också möjlighet att ställa frågor kring ditt ärende till en jurist.

Priset för ett skuldebrev är 2500 kr inkl. moms och ett samboavtal kostar samboavtal 2500 kr inkl. moms.

Här kan du se vår prislista med våra vanligaste avtal.

Om du behöver upprätta fler avtal, kan vi ge ett bättre rabatterat fastpris. Kontakta oss, så hjälper vi dig. Du kan enkelt nå oss genom att ringa oss på 08-81 66 33 eller mejla till kontakt@digitalajuristerna.se.

Gratis juridikskolor i våra sociala medier

På vår LinkedIn och Instagram driver vi två olika gratis juridikskolor som är nyttiga för alla att följa. Både för privatpersoner och företagare. Vi beskriver bland annat om nya lagar, lagändringar och praxis. Dessutom förklarar vi judiska begrepp, svarar på klientfrågor, uppmärksammar om viktiga nyheter m.m. Följ oss om du är intresserad av att lära dig juridik som påverkar din vardag.