Skuldebrev – Avtal vid lån av pengar

Skuldebrev – Avtal vid lån av pengar

Ett skuldebrev är ett avtal som ingås vid lån av pengar. Ett skuldebrev handlar alltså om en skuld. Skuldebrev är ett avtal om lån av pengar som innebär ett skriftligt löfte om att betala en viss skuld. Det kan avse pengar eller annan egendom.

Det är positivt att skriva ett skriftligt skuldebrev vid lån. Det är nämligen enklare att bevisa skulden genom ett skriftligt avtal, än genom ett muntligt avtal.

I skuldebrevet är det möjligt att bestämma när skulden ska bli återbetald och om det löper någon ränta på lånet. Dessutom är det möjligt att avtala om eventuell avbetalningsplan och olika förseningsavgifter.

Skuldebrev är ett avtal om lån av pengar

Skuldebrev är ett avtal som parter kan ingå vid lån av pengar. Det är en fordran och en typ av tillgång. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto för långivaren och styrker skulden.

En av de främsta anledningarna till varför det är bra att ha ett skriftligt skuldebrev, är att det går att bevisa skulden. Vid muntliga avtal är det alltid svårt att föra bevisning i en domstolsförhandling, exempelvis allmän domstol, om det skulle uppstå en tvist.

Det är bra att alltid reglera räntesatsen i ett skuldebrev, för att undvika framtida missförstånd. Genom att skriva ett skuldebrev, minskar risken för tvister när en borgenär (lånegivare) lånar ut pengar till en gäldenär (låntagare).

När skulden blir återbetald, är det viktigt att föra en anteckning på skuldebrevet om att skulden är betald. Risken finns annars att borgenären kräver tillbaka pengarna igen.

Olika typer av skuldebrev

Skuldebrev brukar normalt bli indelade i två olika kategorier: Enkla skuldebrev och löpande skuldebrev.

Enkla skuldebrev

Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss namngiven person. I ett enkelt skuldebrevet ska det framgå vem som är skyldig vem pengar.

Denna typen av skuldebrev innebär att borgenären inte har rätt att sälja eller ge bort rätten till fordran till någon annan hur som helst. Det kan enbart ske om gäldenären blir underrättad om det.

Dessutom måste den nye borgenären kunna visa ett kvitto på att denne har fått eller köpt skuldebrevet, för att kunna kräva betalningen från gäldenären enligt skuldebrevet.

Ett enkelt skuldebrev är inte klassat som ett värdepapper, vilket är en stor skillnad gentemot de löpande skuldebreven.

Löpande skuldebrev

Löpande skuldebrev kan bli sålda eller överlåtna som gåva till vem som helst. Det finns två olika typer av löpande skuldebrev. De är kallade för innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

Innehavarskuldebrev

Den som har ett innehavarskuldebrev i sin besittning, har rätt att kräva in skulden. Dessutom behöver borgenären inte vara namngiven i varken skuldebrevet eller något kvitto. Det enda som innehavaren av skuldebrevet behöver för att ha rätt till skulden, är att visa upp skuldebrevet i sig. Det är alltså innehavet av skuldebrevet som ger innehavaren rätt till skulden.

Orderskuldebrev

Ett orderskuldbrev, innebär istället att skulden ska bli betald till en namngiven borgenär. Innehavaren av orderskuldebrev behöver ett skriftligt kvitto från den föregående ägaren, om att innehavaren är den nye borgenären.

Kvittot ska styrka att den tidigare borgenären har gett bort/sålt orderskuldebrevet till den nye borgenären. Den nya innehavaren har enbart rätt till skulden enligt skuldebrevet, om sådant kvitto och bevis kan bli uppvisat till gäldenären.

Här kan du läsa mer om skuldebrev.

Vi skriver och granskar skuldebrev till fast pris

Vi hjälper dig upprätta skuldebrev ett för 2500 kr inklusive moms. Samtal och genomgång med en jurist ingår i priset. Det ingår alltid i våra priser och våra priser är alltid fasta. Här kan du se våra prislista på våra vanligaste avtal vi skriver.

Behöver du få ett skuldebrev granskat och innehållet förklarat, mejla det till granskning@digitalajuristerna.se så återkommer vi med en prisoffert på ett fast pris för arbetet. Vi måste först se omfattningen av avtalet och hur mycket som eventuellt måste bli kompletterat, innan vi kan ge dig ett fast pris.

Om du vill beställa ett arbete får du gärna ringa oss på 08-81 66 33, så hjälper vi dig.

Välkommen!