Samarbetsavtal – Avtal mellan företag

Samarbetsavtal – Avtal mellan företag

Samarbetsavtal är ett vanligt avtal mellan företag. Vi skriver samarbetsavtal på distans till fastpris, som inkluderar samtal och genomgång med jurist via telefon och dator. Även privatpersoner kan ingå ett samarbetsavtal mellan varandra. Dessutom kan också företag ingå ett samarbetsavtal med privatpersoner. Vi skriver samarbetsavtal efter just ditt specifika behov. Dessutom är det viktigt för oss att du förstår allt innehåll i avtalet och därför ingår genomgång av avtalet i priset.

Det är vanligt att företag signerar avtal med andra företag, både när det gäller samarbeten eller vid köp av varor eller tjänster. Många företag samarbetar idag med andra företag på något sätt. Då kan det vara bra att ha ett skriftligt samarbetsavtal som reglerar förhållandet mellan företagen.

När det finns tydliga skriftliga villkor om vad avtalet avser och gäller, minskar risken för missförstånd och problem. Därför rekommenderar vi alltid skriftliga avtal, även om muntliga avtal är lika giltiga. Muntliga avtal är nämligen svårare att bevisa och därför kan missförstånd minska genom att ha skriftliga avtal.

Samarbetsavtal till fastpris

Vi skriver samarbetsavtal till ett fastpris. Priset är 6000 kr ex moms. Avtalet skräddarsys efter just ditt behov och du får möjlighet att ställa frågor kring ärendet till juristen som skriver avtalet.

Här kan du läsa mer om vanligt innehåll i samarbetsavtal.

Vi granskar också avtal till fasta priser. Vid avtalsgranskningar går en jurist igenom avtalet, föreslår och genomför redigeringar samt förklarar avtalsinnehållet punkt för punkt. För att vi ska kunna göra en prisbedömning och ge ett fastpris på en avtalsgranskning, behöver vi se avtalet först. Mejla det till granskning@digitalajuristerna.se så återkommer vi.

Se vår prislista med våra vanligaste avtal här.

Om du vill beställa ett avtal som inte finns med i prislistan, kontakta oss så hjälper vi dig. Du når oss enklast via telefon genom att ringa oss på 08-81 66 33. Det går också bra att mejla till kontakt@digitalajuristerna.se.

Här kan du läsa mer om andra vanliga avtal företag behöver.

Är du intresserad av att lära dig mer om juridik?

Vi driver tre gratis juridikskolor på LinkedInFacebook och Instagram som du gärna får följa, om du vill lära dig mer om juridik på ett enkelt sätt. För oss är det viktigt att alla i samhället känner till sina rättigheter och skyldigheter. Därför startade vi dessa tre olika gratis juridikskolor. Vi hoppas att du tycker om inläggen och att de är intressanta att läsa.

Varmt välkommen!