Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Avtal är viktigt när du ska sälja företag, för att undvika missförstånd. Det är mindre risk att det uppstår en framtida tvist om du har skriftliga korrekta avtal inför en företagsförsäljning. Eftersom hela överenskommelsen finns på papper, som du kan granska innan signering.

Viktiga att granska avtal när du ska sälja ditt företag

Om du skriver avtalen själv kan det leda till problem, om du inte har tillräckligt mycket juridisk kunskap. Det finns flera avtal som du behöver vid försäljningen av ditt företag. Om du redan har avtalet eller är köpare, kan vi granska avtalet så att du vet vad köpet innebär. Vi granskar avtal till fasta priser som inkluderar samtal med en jurist och en genomgång av avtalet. Kontakta oss, så hjälper vi dig om du behöver en avtalsgranskning.

Om du är franchisetagare är det också viktigt att känna till villkoren du blir bunden av. Vi kan hjälpa dig förstå dem. Dessutom är det bra att kunna förklara innebörden av avtalsinnehållet till den andra parten. På så sätt kan även motparten känna sig trygg med köpet. Om avtalet är otydligt och köparen inte förstår innehållet, minskar chansen till försäljning mycket. Därför är den en god idé av många anledningar att se till att vara säker på avtalsinnehållet före signering.

Vi hjälper dig skriva och granska avtal när du ska sälja ditt företag

Vi går därför igenom avtalen som vi skriver eller granskar åt dig för att du ska förstå allting. Därefter kan du förklara det till den andra parten. Du får också möjlighet att ställa frågor till juristen. Om du glömmer bort något när du väl ska signera avtalet, är du välkommen att ringa juristen igen för att dubbelkolla det. Vi tycker att det är viktigt med bra kundservice.

Till skillnad från de flesta juristbyråerna, tar inte vi betalt för ett sådant samtal. Många andra byråer tar betalt för en timme för varje påbörjad timme, även om du bara ställer en fråga. Vi vill att du ska känna dig trygg med att kunna ringa din jurist. Du ska inte behöva tänka på att det alltid kostar pengar för att du vill ställa en kort fråga. Självklart måste vi ta betalt om vi ska ta reda på massa fakta, göra en utredning eller svara på många frågor i skrift. Eftersom det är tidskrävande. Däremot är inte en kort fråga samma sak enligt oss.

Sälja en del av ditt företag

Om du ska sälja en del av ditt företag och fortfarande ska vara delägare, är det viktigt att ni delägare är överens om villkoren ska gälla efter köpet och förhållandena er emellan. Det enklaste för att undvika missförstånd och missnöjen är att skriva ett aktieägaravtal. I avtalet ska ni komma överens om hur många timmar ni ska arbeta. Ni kan också avtala om vad som händer om någon blir långvarigt sjuk. Det är även bra att avtala om aktierna ska bli enskild egendom om någon gifter sig, hur nya delägare ska få komma in m.m. Här kan ni reglera det mesta och blir inget offentligt, till skillnad från en bolagsordning.

När transaktionen är gjord är det viktigt att den nya delägaren blir införd i aktieboken. Det är bra att ge ett aktiebrev som är ett kvitto på köpet. Detta är för köparens säkerhet. Exempelvis för att inte säljaren ska kunna ändra i aktieboken senare och hävda att köpet aldrig har skett.

Om du äger mer en 25 % av aktierna ska det anmälas till Skatteverket, annars inte. Det innebär alltså att om du äger mindre en 25 % och inte har fått något aktiebrev, finns risken att någon ändrar i aktieboken. På grund av att köpet inte är registrerat någonstans blir det svårare att bevisa köpet.

Värderingsmetoder inför försäljning av företag

Vi har tidigare skrivit om olika värderingsmetoder, vad du bör tänka på när du värderar ditt företag inför att du ska sälja ditt företag, eller om du är en köpare som vill köpa ett företag. Du kan läsa mer om det genom att klicka här.

Viktiga avtal när du ska sälja företag

Du kan sälja hela ditt företag, eller delar av företaget (inkråmsförsäljning).

Avtal som behövs vid en inkråmsförsäljning är: Köpeavtal, som innehåller specificerade uppgifter om vad som ingår i köpet. I avtalet ska det framgå information om säljarens och köparens rättigheter och skyldigheter. Det är också bra att avtala om vad som händer om någon bryter mot avtalet. Även köpeskillingen ska framgå och hur betalningen ska ske.

Avtal som behövs om du säljer hela ditt företag är: akiteöverlåtelseavtal (om det är ett aktiebolag), köpeavtal, sekretessavtal (i vissa fall). Det är viktigt att tänka på att anställd personal har rätt att behålla sin anställning, även om det inträder en ny ägare. Därför har både köparen och säljaren skyldigheter enligt lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen.

Det är viktigt att tänka på att vid en inkråmsförsäljning, ingår inte företagets organisationsnummer i försäljningen. Endast “innehållet” blir sålt genom en inkråmsförsäljning, såsom inventarier, varulager, maskiner osv. Därför måste köparen teckna nya och egna avtal med exempelvis leverantörer, kunder, hyresvärd, samarbetspartner m.m.

Stäng meny
Call Now Button