QUIZ 1 - AVTALSRÄTT

QUIZ 1 INOM AVTALSRÄTT

Här kan du läsa frågor och svar om avtal. Avtal är en viktig del för företagare eftersom det kan få stora konsekvenser om du bryter mot avtal. Det är därför viktigt att förstå vad du skriver under. Avtalsrätten är ett centralt område inom juridiken och det är bra att ha grundläggande kunskaper som företagare.

/10
Information och regler som gäller för aktiebolag

QUIZ 1 - Avtalsrätt

1 / 10

Vad av följande är ett formalavtal?

2 / 10

Är muntligt avtal om fastighetsköp giltigt?

3 / 10

Är förköpsklausuler giltiga i avtal om köp av en fastighet?

4 / 10

Vilket avtal behöver bli registrerat för att gälla?

5 / 10

Är det möjligt att registrera flera äktenskapsförord?

6 / 10

Vilken av följande lagstiftning är dispositiv (ej tvingande)

7 / 10

När aktualiseras ett hembudsförbehåll?

8 / 10

Kan juridiska personer vara kommissionärer?

9 / 10

Hur mycket får en förälder testamentera bort?

10 / 10

Hur många personer måste bevittna signering av ett testamente?

FÖLJ VÅRA JURIDIKSKOLOR

Vi driver olika gratis juridikskolor på Instagram och LinkedIn. Där beskriver vi bland annat juridiska begrepp, svarar på frågor och informerar om intressanta nyheter som berör oss alla, både som privatpersoner, företag och företagare. 
Välkommen att följa oss!

MER INFORMATION

Vi är affärsjurister som arbetar med att skriva och granska avtal på distans. All kommunikation sker via dator och telefon. Våra klienter är främst startups, små och medelstora företag samt företagare. Vi tillämpar alltid fasta priser som alltid inkluderar samtal med jurist.