Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Hos oss kan du får hjälp av en jurist om GDPR och vi kan skriva alla GDPR avtal som företag behöver. Vi är affärsjurister och företagsjurister som arbetar med att skriva och granska avtal på distans. Vi har alltid fasta priser och arbetar smidigt via dator och telefon.

GDPR i korthet

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) gäller i hela EU och trädde i kraft i maj 2018. GDPR ersatte därmed den tidigare gällande personuppgiftslagen (PUL). Syftet med GDPR är att skydda levande fysiska personers personuppgifter och att reglera behandlingen av uppgifterna. GDPR innebär kort sagt mer rättigheter för privatpersoner avseende deras personuppgifter.

GDPR är en tvingande lagstiftning och företag, organisationer och andra offentliga organ (exempelvis myndigheter) kan bli straffade med höga böter om de inte uppfyller kraven enligt GDPR. Exempelvis måste all personuppgiftsbehandling ske i enlighet med de sex (6) olika dataskyddsprinciperna.

Jurist inom GDPR

Alla företag måste idag vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att uppfylla säkerhetskraven enligt GDPR. Hos oss kan du få hjälp av en jurist som kan förklara GDPR och vad det innebär för just ditt företag. Du kan även beställa de avtal du behöver eller beställa granskning av de avtal och dokument som du redan har. Därefter kan vi se om de behöver bli kompletterade för att uppfylla kraven enligt GDPR.

Det finns flera saker som företag måste ta i beaktande vad gäller behandlingen av personuppgifter. Bötesbeloppen är mycket höga vid brott mot GDPR och kan till och med leda till företagets konkurs i värsta fall. Den som är personuppgiftsansvarig enligt GDPR har både ansvar och skyldigheter enligt lagen som är viktiga att känna till. Det är Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten i Sverige och de ska kontrollera att företag, organisationer och myndigheter följer GDPR.

GDPR avtal som företag behöver

Det finns olika avtal som alla företag och organisationer måste ha för att uppfylla GDPR. Bland annat en dataskyddspolicy, personuppgiftsbiträdesavtal, registerförteckning och olika interna rutiner samt loggböcker. Samtliga ovanstående avtal och dokument ingår vid beställning av vårt GDPR-paket.

Vi skriver alla avtal till fastpris som inkluderar samtal och genomgång med jurist. Juristen går igenom viktiga saker att tänka på inom GDPR, skriver dokumenten anpassat efter ditt företag och går igenom allt innehåll med dig. Du får även möjlighet att ställa frågor kring ditt ärende under arbetets gång.

Behöver du hjälp med att upprätta eller granska GDPR avtal? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Besök gärna vår prislista för våra vanligaste avtal. Om du inte hittar det avtalet du söker, är du välkommen att mejla oss på kontakt@digitalajuristerna.se. Vi skriver alla avtal till fasta priser och kan ge dig ett fast pris för det avtal du behöver.

Om du vill att vi granskar något avtal, går det bra att skicka det till granskning@digitalajuristerna.se. Därefter återkommer vi med ett fast pris för ärendet, efter att vi gjort en bedömning av omfattningen.

Stäng meny
Call Now Button