Har studenter rätt till A-kassa?

Har studenter rätt till A-kassa?

Jag studerar en yrkesutbildning som är 2 år med sommaruppehåll. Jag blev sjukskriven den 17 juni i 4 veckor och därefter arbetslös. Därefter blev jag inskriven hos arbetsförmedlingen och ansökte om ersättning från A-kassan men fick avslag eftersom jag studerar. Däremot studerar jag inte under sommaren vilket jag tyckte var konstigt. Konsekvensen av detta har blivit att jag inte har kunnat betala mina hyror och blir nu bostadslös. Stämmer det att jag inte kan få ersättning av dessa anledningar? Jag undrar om studenter har rätt till A-kassa?

Svar

Regler och krav för att få rätt till A-kassa

Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) reglerar regler om A-kassa. Kravet för att få A-kassa är att personen är arbetslös och att den sökande är arbetsför och oförhindrad att arbeta för sin arbetsgivares räkning. Minimum antal timmar som personen ska vara oförhindrad att arbeta är 3 timmar per dag och minst 17 timmar i veckan. Dessutom är ett krav att personen är arbetssökande hos arbetsförmedlingen och står i förfogande till arbetsmarknaden. 

Det finns olika typer av försäkringar som betalas ut och grundförsäkringen utbetalas till personer som inte är medlem i en A-kassa eller är medlem men inte uppfyller de villkor som krävs till inkomstrelaterad ersättning. För att få inkomstbortfallsförsäkringen måste personen vara medlem i en A-kassa under minst 12 sammanhängande månader. 

Dessutom måste arbetsvillkoret vara uppfyllt vilket är att personen under 12 månader precis före arbetslösheten haft förvärvsarbete i minst 6 månader. Personen måste ha arbetat minst 80 timmar per kalendermånad eller minst 480 timmar under en sammanhängande tid av 6 månader. Arbetet måste vara minst 50 timmar under alla dessa 6 månader för att gälla.

Har studenter rätt till A-kassa

Som huvudregel betalas inte arbetslöshetsförsäkring till personer som studerar. Däremot finns det förutsättningar som gör att man ändå kan få ersättningen.

  1. Du får inte ha haft uppehåll från arbetet på grund av studierna.
  2. Studierna får inte vara ett hinder för att kunna ta ett heltidsarbete.
  3. Du får inte ha finansierats eller finansieras med studiestöd.
  4. Du måste ha studerat minst 15 veckor på heltid vid sidan av heltidsarbetet.

När en person studerar och har uppehåll under sommaren räknas det inte som arbetslös utan man är fortfarande studerande i arbetslöshetsförsäkrings mening. Du måste ha avbrutit studierna eller avslutat utbildningen för att ha rätt till A-kassa. 

Har du rätt till A-kassa som student?

Du har tyvärr inte rätt till ersättning från A-kassa under dessa förutsättningar som du har berättat. Anledningen är att du inte räknas som arbetslös utan som studerande även under tiden dina kurser har uppehåll. Enligt din beskrivning ovan har har du inte heller uppfyllt undantagen. 

Vi rekommenderar dig därför att istället vända dig till socialstyrelsen och ansöka om ekonomiskt bistånd