Granska samarbetsavtal

Granska samarbetsavtal

Behöver du hjälp av en jurist för att granska ett samarbetsavtal? Vi arbetar på distans med att skriva och granska avtal. I priset ingår samtal och genomgång med en jurist. Du får också möjlighet att ställa frågor kring ditt ärende till en jurist.

Granska samarbetsavtal mellan företag

Det är vanligt att företag samarbetar med andra företag och upprättar ett skriftligt samarbetsavtal. I avtalet är det vanligt att förhållandet mellan parterna är beskrivet och vad samarbetet avser. Exempel på vanliga samarbeten, där parterna ofta vill ha ett skriftligt avtal, är samarbeten där man hänvisar kunder till varandra. I vissa fall kan parterna avtala om en ekonomisk kompensation för det. Muntliga avtal gäller precis som skriftliga avtal. ;en problemet är att det är svårare att bevisa vad som blivit avtalat i ett muntligt avtal. Oavsett vad samarbetet avser, är det därför alltid säkrare att ha ett skriftligt avtal som går att bevisa.

Vi tycker att det är viktigt att du vet vad du skriver under och förstår vad avtalet innebär för dig. Därför kan vi hjälpa dig granska avtalet till ett fast pris som vi kommer överens om tillsammans, innan arbetet blir påbörjat. På så sätt kan du alltid känna dig trygg avseende kostnaden.

Granska samarbetsavtal

Vid en avtalsgranskning, går en jurist igenom allt avtalsinnehåll, förklarar det till dig och föreslår samt genomför eventuella förändringar/förbättringar. För att vi ska kunna göra en prisbedömning på en avtalsgranskning, behöver vi se avtalet först. Mejla det till granskning@digitalajuristerna.se samt ditt namn och telefonnummer.

När vi har kikat igenom det, kontaktar vi dig och återkommer vi med en prisoffert. Om det är något specifikt du undrar eller har några specifika frågor du vill få svar på, är det enklaste om du mejlar dina frågor också.

Är du i behov av att upprätta avtal? Kontakta oss så hjälper vi dig. Vi nås via 08-81 66 33 eller kontakt@digitalajuristerna.se

Gratis information om juridik

Vi vill tipsa dig om våra tre olika gratis juridikskolor som vi driver på LinkedInFacebook och Instagram. Där kan du lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter enligt svensk lag. Vi informerar även om intressanta nyheter och ger olika smarta tips.

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.