Franchiseavtal – Avtal för franchise

Franchiseavtal – Avtal för franchise

Franchiseavtal är avtal för franchise och det är vanligt att exempelvis restauranger med ett bra koncept skapar franchise. Då behöver företaget skapa ett franschiseavtal, som är ett specifikt avtal för franschise. Det är också vanligt att en franchisetagare behöver granska ett befintligt franchiseavtal innan det ska bli signerat. Om du har planer på att starta en franschise eller köpa franschiserättigheter, finns det mycket viktiga saker att tänka på.

Franchiseavtal är avtal för franchise och är ett sätt att styra ett företag på

Franschise är ett internationellt begrepp som blir använt runt om i världen, såsom begreppen leasing och factoring. Franschising är en typ av affärsmodell och blir använd som en typ av föetagsstyrning. Denna affärsmodell kan bli tillämpad inom i princip alla branscher i dagens samhälle runt om i världen. Den gäller vid både försäljning av varor och tjänster. I Sverige finns det många verksamheter som bygger på franschise, vilket inte alla känner till. Exempel på franschiseverksamheter är ICA, Lindex och Pressbyrån. För kunderna är det ofta svårt att se om det rör sig om en franschiseverksamhet eller inte. Franchiseavtal är avtal för franchise som alla dessa företag har.

Franschise innebär kort sagt att en ägare till ett välbeprövat och framgångsrikt koncept hyr ut rätten att använda konceptet, inklusive varumärket, till andra företagare som vill driva ett likadant koncept. Franchiseavtal är avtal för franchise. Det är vanligt att samarbetet ska pågå under många år och på lång sikt. Ett franschisesamarbete är ofta strikt reglerat i ett franschiseavtal och det är viktigt att läsa igenom hela avtalet noga. Det finns exempelvis många strikta regler om försäljning, utseende, service och mycket mer som är hårt reglerat och måste bli följt. I de flesta fall hjälper franschisegivaren till med support och rådgivning, för att verksamheten ska bli driven på bästa sätt.  

Franshising är en affärsmodell

Genom franchising upplåter franchisegivaren rätten till sitt varumärke, affärskoncept och driftsmetoder till olika franchisetagare. Det är ett sätt att öppna exempelvis fler restauranger, utan att behöva ta risken med att lägga ut kapitalet, eftersom det är franchisetagaren som gör det. Konceptet måste vara tillräckligt bra och lönsamt, för att någon annan ska vilja öppna en franchise. Det vanligaste är att franchisetagaren betalar en avgift eller en procentsats (Royalty) av sin försäljning/vinst till franschisegivaren.

Fördelar och nackdelar med franschise

Det finns både fördelar och nackdelar med att öppna en franchise och vi rekommenderar alltid att du ska förstå innebörden av denna affärsmodell innan du väljer att göra det.

Fördelarna med franschise är många. Exempelvis är en franschiseverksamhet ett redan prövat koncept, en testad affärsidé med ett fungerande arbetssätt. Ofta är varumärket redan inarbetat och välkänt, vilket innebär att det är möjligt att få kunder relativt fort. Detta betyder att det är möjligt för dig att bespara dig många svårigheter som nystartae företag behöver gå igenom innan de blir lyckade. Exempelvis behöver du inte testa marknaden för att se ifall idén fungerar i praktiken, eftersom det har franschisegivaren redan gjort.

Ännu en fördel är att du ofta får stöd, support och rådgivning från franschisegivaren, eftersom de vill att det ska gå bra för verksamheten. De får betalning och en viss del av vinsten, men de vill nog mest att deras varumärke ska bli omtyckt och mer känt. Därför finns det ofta detaljerade manualer om hur marknadsföringen och försäljningen ska gå till. Du får också tillgång till andra hjälpredskap som kan vara nyttiga för verksamheten.

En nackdel med denna affärsmodell är att du får mindre fria händer till att ta egna beslut om olika saker. Du måste följa instruktioner och får inte ändra på vissa saker hur som helst. Du är alltså bunden till att följa franschisegivarens regler om hur du ska driva verksamheten. Om du skulle bryta mot avtalet, finns en risk att du inte längre får vara franschisetagare.

Ytterligare en nackdel är att varumärket kan bli skadat på grund av något som ligger utanför din kontroll. Det kan i sådana fall påverka alla franschisetagare och företaget negativt, och du blir då begränsad i vad du kan göra åt saken ifall varumärket får ett dåligt rykte.

Franchiseavtal är avtal för franchise som är tillfördel för båda parter

Det är viktigt för både varumärkesägaren och franchisetagaren att teckna ett franchiseavtal, som är avtal för franchise, för att undvika missförstånd och problem. Bara för att ett affärskoncept fungerar på en ort eller i ett land, innebär det inte per automatik att det kommer fungera på ett annat ställe. Det är bra att ha det i åtanke om du planerar på att bli franchisetagare. Däremot är risken att det misslyckas mindre, om varumärket är stort och välkänt. Det kan i vissa fall vara säkrare än att starta om ett helt nytt och eget koncept.

Vi kan granska franchiseavtal till fasta priser

Det finns både för och nackdelar med att vara franchisetagare samt franchisegivare, vilket är positiv att känna till innan du ingår ett sådant samarbete. Vi granskar franchiseavtal till dig som planerar att bli franchisetagare till fastpris. Samtal med jurist ingår alltid i priset. Innan du blir franchisetagare, är det bra att känna till dina skyldigheter och rättigheter samt vad avtalet innebär för dig i den specifika situationen.

Vi hjälper dig reda ut vad avtalet innebär just för dig. Om du vill ha ett avtal granskat, mejla det till granskning@digitalajuristerna.se, så återkommer vi med en prisoffert. För att kunna göra en bedömning behöver vi se omfattningen av avtalet och beräkna hur lång tid det kommer ta för oss. Om du har frågor eller funderingar eller vill veta mer, kontakta oss via vårt kontaktformulär eller ring oss på 08-81 66 33.