Företagsjurist Göteborg

Företagsjurist Göteborg

Söker du efter en företagsjurist i Göteborg?

Vi har många bolag som anlitar oss som företagsjurist i Göteborg. Vi skriver och granskar avtal på distans till främst företag och har alltid fasta priser. Företag stöter ofta på avtal i olika typer av sammanhang. Ibland externt med andra företag eller kunder, exempelvis allmänna villkor, konsultavtal eller samarbetsavtal. I andra fall via interna avtal, exempelvis aktieägaravtal, aktieöverlåtelseavtal, anställningsavtal, GDPR avtal m.m. Vi kan hjälpa dig genom att skriva eller granska dessa avtal och många fler till fastpris. Se vår prislista här.

Det är viktigt att ha korrekta och nödvändiga avtal

Avtal kan leda till enorma konsekvenser om den ena parten begår avtalsbrott. Konsekvenserna av kontraktsbrott eller avtalsbrott kan även variera beroende på brottets karaktär. Därför är det viktigt att känna till vad ni skriver under, innan det sker. I vissa fall är avtal komplicerat skrivna med juridiska begrepp som kan vara svåra att förstå. Därför kan det vara bra att be en företagsjurist granska eller skriva avtalet åt dig.

Vi kan också hjälpa dig genom att vägleda dig rätt, om ärendet bör hanteras av en myndighet, exempelvis bolagsverket eller skatteverket.

Göteborg är Sveriges andra största stad och bland de största städerna i Norden. Invånarantalet är ungefär 550 000 – 600 000. Det finns tusentals företag i Göteborg och närliggande orter och en del juristbyråer/advokatbyråer i de centrala delarna. I och med att vi arbetar på distans har vi klienter i hela landet och agerar som företagsjurist åt bolag i Göteborg. Oavsett om det finns fysiska juristbyråer i staden, är det mer tidseffektivt för oss alla att sköta kommunaktionen på distans via dator och telefon.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Vi har fasta priser och samtal och genomgång med jurist ingår alltid i våra priser. Vår målsättning är att du ska förstå vad du skriver under innan du gör det. Därför går vi alltid igenom allt innehåll i avtalet, oavsett om vi granskar eller skriver det till dig från grunden. Dessutom är det bra att kunna förklara avtalsinnehållet till en tredje part, som möjligtvis ska skriva under det och kan ha frågor.

Du är alltid välkommen att kontakta oss och ringa oss på 08-81 66 33.

Behöver du hjälp med att få ett avtal granskat?

Mejla avtalet till granskning@digitalajuristerna.se så återkommer vi med en prisoffert. I priset ingår alltid rådgivning via telefon och avtalet kommer att justeras samt kompletteras vid behov.

Varmt välkommen!