Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

En affärsjurist eller företagsjurist arbetar med allt från avtalsgranskning, skattefrågor, avtalsskrivning och tvister m.m. Vi är affärsjurister som är inriktade på avtalsrätt, såsom avtalsskrivning och avtalsgranskning och arbetar främst med företag. Företag behöver många olika avtal, bland annat aktieägaravtal, samarbetsavtal, anställningsavtal, konsultavtal och många fler. Vi skriver också avtal till privatpersoner. Exempelvis testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och skuldebrev. Däremot är majoriteten av våra klienter företag.

Vi anser att det är bättre att vara bra inom en kategori, istället för att vara okej inom fler. Juridiken är så pass komplicerad och bred att det är omöjligt att vara specialist inom allt. Vi vill att du som företagare eller privatperson ska känna dig trygg när du skriver på ett avtal. Det är viktigt att du förstår innebörden av avtalet innan du skriver under det. Därför kan vi hjälpa dig genom att granska avtalet till fastpris. Vi läser igenom det först och går sedan igenom allt innehåll med dig över telefon.

Det är viktigt att granska ett avtal innan du skriver under det

Om du skriver på ett avtal som du inte riktigt förstår innebörden av, finns risken att du blir bunden till något som du kan tycka är negativt. I vissa fall är du bunden i flera år. Många ångrar sig också efteråt, för att de inte anlitat en jurist. Eftersom konsekvensen kan bli väldigt negativ. Därför är det bra att anlita en företagsjurist för avtalsgranskning och detta är något vi på Digitala Juristerna arbetar med.

Exempel på något vanligt som många “missar” genom att de inte granskat avtalet noga, är att avtalet innehåller en typ av exklusivitet (ensamrätt) till att sälja en produkt eller tjänst till ett företag i ett visst antal år. Om företaget inte levererar, kan det leda till att allting står still för dig. I och med exklusiviteten i avtalet, kan det vara så att du inte får vända dig till någon annan leverantör. I vissa fall innehåller avtal inte heller någon konsekvens vid avtalsbrott. Då kan motparten bryta avtalet utan någon konsekvens, även om avtalsbrottet påverkar dig negativt. Det går att kräva skadestånd, men det kan vara svårt att räkna ut ett exakt belopp på skadan. Därför är det alltid bättre att istället avtala om ett förbestämt vitesbelopp (böter). Den summan har du alltid rätt att få, så snart motparten begår ett avtalsbrott oavsett storleken på skadan.

Kontakta oss så hjälper en företagsjurist dig med avtalsgranskning

Om du vill ha ett avtal granskat och förklarat, kan du mejla det till granskning@digitalajuristerna.se. När vi fått ditt meddelande så skickar vi en prisoffert på ett fastpris. Skriv gärna med ditt namn och telefonnummer, för att vi enklare ska kunna nå dig och diskutera ärendet närmare. Det ingår alltid en genomgång med en företagsjurist/affärsjurist i våra priser och du får möjlighet att ställa frågor.

Vårt mål är att du ska känna dig trygg och ingå affärer som du förstår innebörden av. På så vis minskar risken att du ångrar dig senare. Du är alltid välkommen att ringa oss på 08-81 66 33. Du får gärna ställa frågor kring avtalsgranskningar och hur processen går till. Vi kan även hjälpa till med övrig vägledning. Exempelvis genom att hänvisa dig rätt till behörig myndighet såsom Bolagsverket eller Skatteverket.

Stäng meny
Call Now Button