You are currently viewing Entreprenad

Entreprenad

Entreprenad är ett avtal om arbete eller leverans. Begreppet förekommer oftast för mer omfattande projekt särskilt inom byggbranschen. En entreprenad kan även ses som ett löfte, till ett i förväg avtalat pris mellan beställaren och en entreprenör, att utföra ett arbete eller leverans inom en viss tid.

En entreprenad kan ha olika entreprenadformer

Det finns olika entreprenadformer. De två vanligaste formerna är utförandeentreprenad och totalentreprenad. Det är viktigt att avtalet som ligger till grund för arbetet är välskrivet.

I avtalet ska parterna reglera skyldigheter och rättigheter. Det ska stå när projektet ska bli påbörjat och när det ska vara färdigställt. Det går även att avtala om vad som ska ske vid förseningar och vem som ansvarar för olika kostnader.

Utförandeentreprenad

Exempelvis är en så kallad utförandeentreprenad karaktäriserad av att beställaren utför projekteringen. Det sker genom att beställaren tar fram ritningar, beskrivningar och annat nödvändigt material inför projektet. Då ansvarar entreprenören för att utföra arbetet enligt handlingarna som beställaren tagit fram. Utförandeentreprenad är även kallad för generalentreprenad.

Totalentreprenad

En totalentreprenad är istället karaktäriserad av att entreprenören ensamt utför, eller anlitar någon annan, att för egen räkning utföra projekteringen och utförandet. Då lämnar beställaren vanligtvis mindre underlag i form av enklare handlingar.

Standardavtal inom byggbranschen

Det är vanligt att standardavtal AB04 och ABT06 blir använda i ärenden inom byggbranschen. Standardavtalen innehåller de villkor och bestämmelser som gäller generellt för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

Hos Sveriges Byggindustrier finns det mer information att läsa om de olika standardavtalen. Om en entreprenör inte har några avtal, gäller dessa standardavtal istället.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss