You are currently viewing Dubbelförsäkring

Dubbelförsäkring

Dubbelförsäkring betyder att någon har flera av samma försäkring, hos två eller flera försäkringsbolag. Detta är tillåtet enligt Försäkringsavtalslagen (2005:104). Flera av samma försäkring ger dock inte rätt till dubbel ersättning för samma kostnader från försäkringsbolagen. Eftersom ersättningen enbart ska motsvara den totala summan av kostnaderna för skadan. Den som har en dubbelförsäkring kan få ersättning för kostnaderna för skadan upp till en gång.

Däremot är det möjligt att få skadestånd från de olika försäkringarna. Det är alltså enbart kostnaderna för skadan som kan bli utbetalt en gång. Därför kan det vara bra att ha flera olika försäkringar för samma typ av försäkring. Exempelvis har olika kreditkort försäkringar, som även en hemförsäkring erbjuder. Ett tips är därför att fråga de olika företagen, vilka försäkringar som ingår. Ibland är det även möjligt att köpa till försäkringar i efterhand, gällande vissa dyrbara produkter eller liknande.

Om någon har dubbelförsäkring av samma försäkring, vilket försäkringsbolag ska man vända sig till för att få ersättning?

Dubbelförsäkring ger försäkringstagaren möjligheten att vända sig till valfritt försäkringsbolag med hela sitt ersättningskrav. Därefter ska försäkringsbolagen sinsemellan bestämma om fördelningen av kostnaden. Det är inte möjligt att få ersättning för samma kostnader från fler än ett försäkringsbolag. Vi rekommenderar att den försäkrade personen ska läsa igenom och granska försäkringsvillkoren noga, för att veta vad som gäller.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss