You are currently viewing Deflation och inflation

Deflation och inflation

Deflation och inflation är två ekonomiska begrepp som uppstår beroende på penning- och kreditmängden i ett land. Dessa påverkar den allmänna prisnivån i landet och konsumentbeteendet. Riksbanken ska se till att inflationen inte överstiger 2% per år.

Deflation

Deflation sker när prisnivån i ett land har minskat under en längre tidsperiod. Detta brukar vanligtvis bero på en minskning av penning- och kreditmängden i ett land. Att penningvärdet minskar leder oftast till en oro kring landets ekonomi. Det leder i sin tur till en ökad försiktighet och ett större sparande bland konsumenterna och andra aktörer. Eftersom personer inte konsumerar lika mycket som innan, innebär det minskad produktion och tillväxt i landet. Det kan leda till en deflation.

Inflation

Deflation och inflation är två ekonomiska begrepp. Inflation är motsatsen till deflation. Inflation innebär en ökning av den allmänna prisnivån. Det leder till att vi kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Pengarna minskar alltså i värde. I de fall då priserna på enstaka varor eller tjänster stiger så är det inte inflation. Det kan vara så att priserna har stigit för att varorna har blivit svårare att få tag på. Det kan även bero på att efterfrågan lett till högre priser eller liknande. För att det ska anses vara inflation ska den allmänna prisnivån höjas. Exempelvis genom att priserna i allmänhet ökar inom olika eller de flesta sektorerna.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss