Coronavirus Sverige – Företag och anställda

Coronavirus Sverige – Företag och anställda

Företag går i konkurs och anställda varslas i Sverige till följd av Coronavirus

Företag går i konkurs och anställda blir varslade i Sverige till följd av Coronavirus och den smittspridning som sker runt om i hela världen. Coronasituationen i Sverige och i världen har lett till att många företag har tappat stora delar av sina intäkter. Av den anledning är många företag tvungna att säga upp personal och många personer blir arbetslösa.

Coronaviruset har orsakat en kris som har påverkat stora delar av ekonomin, såväl i Sverige som i övriga delar av världen. Vissa branscher har blivit mer påverkade än andra och Arbetsförmedlingen har rapporterat att arbetslösheten har ökat drastiskt de senaste veckorna.

Företag och anställda drabbas även till följd av Coronavirus utanför Sverige

Vården har också blivit påverkad i många länder, genom hög belastning och många smittade personer som behöver intensivvårdas. Allt fler sjukhuspersonal har själva blivit smittade av Coronaviruset, vilket hindrar många av dem från att kunna arbeta. Samtidigt ökar antalet personer som behöver sjukvård.

Det föreligger stor brist på sjukhusplatser och annan utrustning, medan antalet sjuka blir allt fler. I många länder har nu militären blivit inkallad, för att hjälpa till med att försöka lösa denna rådande kris.

Åtgärder till följd av coronasituationen

Många länder har infört utegångsförbud, kontaktförbud och andra hårda restriktioner för socialt umgänge. Personer som bryter mot utegångsförbudet kan bli tvingade att betala höga bötesbelopp i vissa länder och många verksamheter är stängda.

I Sverige pågår det också mycket diskussioner om hur staten och banker ska hjälpa till att rädda företagen och deras anställda samt det enorma hälsoproblemet vi står inför.

Om du är intresserad av att läsa vilka beslut som regeringen och riksdagen har fattat angående krisen, kan du läsa mer på deras hemsida www.riksdagen.se och www.regeringen.se. Det är bättre att läsa besluten direkt från källan, istället för att läsa om besluten via andrahandskällor, exempelvis tidningar.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Kontakta oss om du behöver hjälp med att skriva eller granska ett avtal. Vi arbetar enbart med fasta priser. Här kan du se vår prislista med våra vanligaste avtal.

Gratis juridikskola

Vi driver tre olika gratis juridikskolor i våra sociala medier på LinkedIn och Instagram. Där kan du lära dig mer om juridik dagligen. Vi beskriver bland annat juridiska begrepp, svarar på klientfrågor, skriver om intressanta nyheter och har lärorika Quiz.

Varmt välkommen.