Patent- och marknadsöverdomstolen 

Efter att Patent- och marknadsdomstolen (PMD) har avgjort ett mål som sedan blir överklagat, är det Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) som handlägger ärendet. Det är en specialdomstol, som bland annat dömer mål inom marknadsföringsrätt och immaterialrätt.

En skillnad med exempelvis kammarrätten, är att PMÖD måste godkänna att målet tas upp av Högsta domstolen, om någon av parterna överklagar domen.

PMÖD blev inrättad år 2016. Vid samma tillfälle blev marknadsdomstolen och patentbesvärsrätten avvecklade. Däremot kan praxis från dessa tidigare domstolar fortfarande vara aktuella och gällande.

Vi har sammanfattat olika mål här från PMÖD som kan vara bra att känna till: