Allmänna reklamationsnämnden 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet. De arbetar med att pröva tvister som involverar konsumenter, men de ger enbart rekommendationer och utfärdar därför inga domar. Däremot brukar många företag följa dessa beslut, eftersom de grundar sig på lagar och praxis och domstolar ofta dömer likadant. Det innebär dock inte att det alltid är så och det händer att tvisterna ändå går till domstol.

Det kostar ingenting att be ARN pröva ett fall. På deras hemsida finns det mycket bra information som är bra både för konsumenter och näringsidkare att känna till. Med andra ord är det ett alternativ till att pröva ett mål i en domstol, som kan vara både tidskrävande och kostsam.

Här har vi sammanfattat nyheter och information från ARN: