Vi skriver om nya lagar och praxis (vägledande domar). Alla måste följa lagen, både företagare och privatpersoner. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar om nya lagar och praxis samt lagförändringar. Domare använder praxis för att döma i framtida liknande mål och är viktiga att känna till. Både företag och privatpersoner blir påverkade av ny praxis, eftersom det kan ändra gällande lag. Vi har därför valt att skriva om praxis som är intressant och viktig att känna till för alla.

Vi skriver om nya lagar som berör både företagare och privatpersoner. Genom att uppmärksamma om dessa är vår förhoppning att fler följer lagen. Juridiken är krånglig att förstå för många, därför har vi valt att beskriva den på ett enkelt språk, för att fler ska förstå vad som gäller. Därför har vi skapat våra gratis juridiskolor. De finns i våra sociala medier på LinkedIn, Facebook och Instagram.

Garanti i skolan

En ny lagändring började gälla 1 juli 2019 med syfte att alla barn ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar lågstadiet (”Läsa-skriva-räkna-garantin”). Det är en förstärkning av skollagen…

Fortsätt läsa
Stäng meny
Call Now Button