Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Det finns olika avtalstips för sambor vid köp av gemensam bostad som kan vara aktuella, beroende på situationen. En gemensamt köpt bostad räknas som samboegendom. Det betyder att en eventuell skuld som är kopplad till bostaden är avdragsgill, om inget annat särskilt blir avtalat i ett samboavtal.

Ett avtalstips för sambor vid köp av gemensam bostad är att skriva både ett samboavtal och ett skuldebrev

Vi rekommenderar därför alltid sambor att teckna både ett samboavtal och ett skuldebrev, vid köp av gemensam bostad. Skuldebrevet ska bli upprättat för att jämna ut en eventuell ekonomisk ojämlikhet. Exempelvis ifall den ena parten har betalat mer än den andra eller om någon övertar ett lån. Samboavtalet reglerar vad som ska ingå vid en bodelning, ifall paret separerar i framtiden.

Konsekvens av att inte skriva ett skuldebrev

Om endast ett skuldebrev blir upprättat, och inget samboavtal, kommer bostaden att bli delad lika mellan samborna vid en eventuell bodelning. Då kommer den skulden som ena parten har att bli avdragen genom bodelningen.

Enligt lagen ska nämligen alla skulder som är hänförliga till samboegendom bli avdragsgilla i en bodelning. När detta sker, förlorar skuldebrevet sin effekt. För att undvika att skulden blir avdragsgill och att skuldebrevet förlorar sin betydelse, måste bostaden bli undantagen från en bodelning. Det sker genom ett samboavtal.

Stäng meny
Call Now Button