Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00
Avsiktsförklaring samarbete

Avsiktsförklaring samarbete

Klientfråga om avsiktsförklaring inför samarbete

Hejsan, jag har en fråga om en avsiktsförklaring inför ett samarbete. Mitt företag håller på att skapa en mobilapplikation. Just nu söker vi efter samarbetspartners, men eftersom vi inte har någonting konkret att visa är det svårt. Vi vill skriva under en avsiktsförklaring inför ett samarbete och andra eventuella intresserade. Vi undrar vad som vad händer om motparten bryter mot avsiktsförklaringen?

Svar: Hej, tack för din fråga. Det kan vara klokt att skriva en avsiktsförklaring inför nya samarbeten. Det visar visa att ni är överens och har för avsikt att samarbete.

En avsiktsförklaring inför ett samarbete kan vara bra för att styrka parternas viljor och seriositet. Men det innebär inte att ni måste samarbeta eller att ni blir bundna automatiskt av ett samarbete. Om någon av parterna drar sig ur och bryter mot avsiktsförklaringen, innebär det normalt inte något avtalsbrott. Detta gäller under förutsättning att ni inte på förhand avtalar om vad som ska ske om någon drar sig ur och inte längre vill samarbeta. Det är då viktigt att formulera villkoren noggrant och konsekvenserna av att det inte blir något samarbete.

Exempelvis är det möjligt att avtala om en så kallad “break-up fee”. Det är ett vitesbelopp som ska bli utbetald av den part som drar sig ur. Ofta ska ersättningen ersätta nedlagd arbetstid. Exempelvis tiden för att få till stånd samarbetet eller andra förlorade intäkter eller möjligheter till andra samarbeten. Det är viktigt att tydligt formulera hur meddelande ska lämnas avseende om någon drar sig ur. Även information om vilken situation som är undantagen från villkoret om vite.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis innebär en avsiktsförklaring inte att parterna blir fullt juridiskt bundna till ett samarbete. Detta gäller såvida parterna inte ingår ett samarbetsavtal med varandra efter att avsiktsförklaringen har ingåtts.

Avsiktsförklaringen styrker alltså främst parternas avsikt att ingå ett samarbete, men inte att ett samarbetsavtal de facto har ingåtts. Därför är det viktigt att efter en avsiktsförklaring, ingå det juridiskt bindande avtalet som parterna har för avsikt att ingå. Men det kan vara en god start att ingå en avsiktsförklaring, under tiden det juridiskt bindande samarbetsavtalet håller på att bli skrivet.

Vidare avtalar parterna själva om konsekvenserna av att någon drar sig ur avsiktsförklaringen och det ska då vara tydligt formulerat för att vara giltigt.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Vi arbetar med att skriva och granska avtal till företag och privatpersoner på distans till fasta priser. Avtalen blir skräddardda efter just ditt behov och samtal samt genomgång med jurist ingår alltid i priset. Ring oss på 08-81 66 33eller mejla kontakt@digitalajuristerna.se.

Här kan du se vår prislista med de vanligaste avtalen vi skriver.

Har du ett avtal som du vill få granskat av en jurist? Då kan du skicka avtalet till oss via granksning@digitalajuristerna.se. Därefter återkommer vi med ett fast pris för ärendet när vi kikat igenom avtalet och gjort en bedömning av omfattningen.

Gratis juridik till alla

Är du intresserad av att lära dig mer juridik?V i driver tre gratis juridikskolor på LinkedInFacebook och Instagram. Där skriver vi om intressanta nyheter, juridiska begrepp, besvarar juridiska frågor och skriver om annat nyttigt för företagare och privatpersoner. För oss är det viktigt att alla medborgare i samhället känner till sina rättigheter och skyldigheter. Därför informerar vi om detta på ett enkelt och lättförstått sätt. Vi hoppas att ni tycker om juridikskolorna.

Varmt välkommen!

Stäng meny
Call Now Button