You are currently viewing Allmänna villkor mall

Allmänna villkor mall

Mall för allmänna villkor och andra avtalsmallar

Behöver du en mall för allmänna villkor eller andra avtalsmallar? Allmänna villkor varierar från företag till företag, beroende på företagets verksamhet och vilka villkor företaget vill ska gälla.

Det finns också lagar och regler som skyddar främst konsumenter, men även näringsidkare. Detta innebär att det inte är möjligt för ett företag att avtala om vad som helst.

Det är viktigt att ha allmänna villkor om ditt företag säljer en tjänst eller produkt, eftersom det reglerar förhållandet mellan företaget och kunden. Om företaget inte har allmänna villkor, gäller bestämmelser som finns i lagen.

Det är oerhört viktigt att avtalet är skräddarsytt och anpassat efter just ditt företag. Avtalsmallar är därför inte att rekommendera, inte heller mall för allmänna villkor, eftersom de inte är anpassade efter just din verksamheten. Det kan vara många viktiga bestämmelser som saknas eller inte stämmer. Därför är det viktigt att vara noga med innehållet i allmänna villkor, eftersom det utgör grundavtalet mellan företaget och kunden avseende den köpta tjänsten eller produkten.

Olika lagar vid köp av tjänster eller produkter

Dessutom är det även viktigt att tänka på vilken lag som blir tillämplig på köpet. Det är beroende på om köparen är en konsument eller en juridisk person.

För konsumenter gäller konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Även hem och distansköpslagen gäller för konsumenter. Men för köpare i egenskap av andra juridiska personer och näringsidkare gäller istället enbart köplagen.

Det är också viktigt att tänka på att det vid konsumentköp inte är tillåtet att avtala om sämre villkor än vad lagen föreskriver. Konsumenter har även alltid rätt till sina lagstadgade rättigheter som inte går att avtala bort.

Vi skriver och granskar avtal

Vi skräddarsyr allmänna villkor efter ditt behov till ett fast pris om 6000 kr exklusive moms (moms tillkommer vid betalning). Samtal och genomgång med jurist ingår i priset och du får möjlighet att ställa frågor kring ditt ärende.

Det är också vanligt att komplettera de allmänna villkoren med exempelvis ett separat köpeavtal, då det kan underlätta köpet och avtalshanteringen. De allmänna villkoren blir då en bilaga till köpeavtalet.

Förutom allmänna villkor är det vanligt att företag dessutom behöver en dataskyddspolicy. Det är ett av de nödvändiga GDPR avtalen som krävs enligt GDPR (dataskyddsförordningen).

Här kan du se vår prislista med våra vanligaste avtal.

Granskning av avtal till fastpris

Vi granskar också avtal till fastpris. För att kunna göra en prisbedömning och se hur mycket som eventuellt måste redigeras, kompletteras och gås igenom, behöver vi se avtalet först. Mejla det till granskning@digitalajuristerna.se så återkommer vi med ett prisförslag. Lämna gärna ditt namn och telefonnummer också, för att vi enklare ska kunna kontakta dig i ärendet.

Vill du göra en beställning? Kontakta oss så hjälper vi dig. Du når oss smidigt via telefon på 08-81 66 33 eller via mejlen kontakt@digitalajuristerna.se.