Aktieägaravtal pris

Aktieägaravtal pris

Vårt pris för ett aktieägaravtal är 6000 kr ex moms och samtal samt genomgång med jurist ingår. All kommunikation sker på distans via dator och telefon.

Aktieägaravtal gäller mellan delägare i ett aktiebolag. Kompanjonsavtal gäller mellan delägare i andra bolagsformer, exempelvis handelsbolag, och är i princip samma avtal som ett aktieägaravtal. Vårt fasta pris för kompanjonsavtal är också 6000 kr ex moms.

Ett aktieägaravtal reglerar förhållandet mellan delägare i ett aktiebolag. Det är bra att ingå ett aktieägaravtal när företaget startar eller så fort som möjligt därefter. Eftersom det kan uppstå problem eller missförstånd om delägarna inte har kommit överens i förväg, om hur sådana situationer ska bli lösta.

Genom ett aktieägaravtal, kan parterna komma överens i förväg om hur de ska lösa vissa situationer. Exempelvis är det bra att reglera vem som ska tillskjuta kapital vid behov, vad som händer om någon blir långvarigt sjuk och hur vinstutdelning ska ske m.m.

Aktieägaravtal pris 6000 kr ex moms

Vi skriver och granskar aktieägaravtal till fastpris på distans via dator och telefon. Det är smidigt och effektivt för alla parter. För att kunna göra en prisbedömning på en avtalsgranskning behöver vi först se avtalet. Därefter gör vi en bedömning av omfattningen av ärendet och meddelar priset till dig. Mejla avtalet du vill få granskat till granskning@digitalajuristerna.se, så återkommer vi med en prisoffert.

Om du vill beställa ett nytt avtal, ring oss på 08-81 66 33 eller mejla till kontakt@digitalajuristerna.se så hjälper vi dig.

Är du i behov av flera avtal eller flera granskningar kan vi erbjuda dig ett bättre rabatterat paketpris. Dessutom kan vi erbjuda delbetalning vid behov. Kontakta oss, för att vi ska komma överens om ett bra paketpris.

Se vår prislista här med de vanligaste avtalen vi skriver till fasta priser.

Företagsjurister inom avtalsrätt

I och med att vi arbetar digitalt, kan du nå oss du än befinner dig. Vi har klienter utspridda i hela landet och även svenskar/svensk drivna företag utomlands. Målet är att vara din jurist i telefonen. Juridiken är komplex och innehåller många verksamhetsområden. Vi är specialiserade inom avtalsrätt och arbetar enbart med att skriva och granska avtal/kontrakt.

Gratis information om juridik

Om du är intresserad av att lära dig mer om juridik, vill vi tipsa om att följa våra tre olika gratis juridikskolor. De finns i våra sociala medier på LinkedInFacebook och Instagram. Vi skapade dessa gratis skolor för att lära ut juridik på ett enkelt sätt. Det är viktigt att alla i samhället känner till sina rättigheter och skyldigheter, inte minst för företag och företagare. Vi skriver också om viktiga och intressanta nyheter.

Varmt välkommen!